Art. 2. - Pobór 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.16.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1934 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.