Art. 19. - [Ochrona danych osobowych potencjalnego dawcy, dawcy, potencjalnego biorcy i biorcy] - Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1185 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2023 r.
Art.  19.  [Ochrona danych osobowych potencjalnego dawcy, dawcy, potencjalnego biorcy i biorcy]
1. 
Dane osobowe dotyczące potencjalnego dawcy, dawcy, potencjalnego biorcy i biorcy są objęte tajemnicą i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o tajemnicy zawodowej i służbowej oraz w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej przez podmioty lecznicze.
2. 
Jeżeli narząd ma być pobrany od żywego dawcy, przepis ust. 1 nie dotyczy ujawnienia danych osobowych o dawcy i o biorcy odpowiednio tym osobom.