[Niestosowanie kar administracyjnych w przypadkach drobnej niezgodności] - Art. 44. - Płatności w ramach systemów wsparcia... - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Niestosowanie kar administracyjnych w przypadkach drobnej niezgodności] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  44.  [Niestosowanie kar administracyjnych w przypadkach drobnej niezgodności]
1. 
W przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności nie stosuje się kary administracyjnej z tytułu nieprzestrzegania wzajemnej zgodności.
2. 
Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 39 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 640/2014, zostanie stwierdzone, że rolnik nie usunął drobnej niezgodności w terminie ustalonym w raporcie, określa się karę administracyjną z tytułu tej niezgodności zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014.
3. 
Jeżeli decyzja w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich za rok, w którym stwierdzono drobną niezgodność, została wydana przed stwierdzeniem, że rolnik nie usunął drobnej niezgodności w terminie ustalonym w raporcie, karę administracyjną, o której mowa w ust. 2, określa się, zmieniając tę decyzję.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiany decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich dokonuje się bez zgody strony.