[Kontrola w zakresie płatności niezwiązanej do tytoniu] - Art. 41. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Kontrola w zakresie płatności niezwiązanej do tytoniu] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  41.  [Kontrola w zakresie płatności niezwiązanej do tytoniu]

Przepisy dotyczące kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio do kontroli w zakresie spełniania warunków do przyznania przejściowego wsparcia krajowego.