[Uzupełniająca płatność podstawowa] - Art. 17a. - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Dz.U.2022.1775 t.j. - OpenLEX

Art. 17a. - [Uzupełniająca płatność podstawowa] - Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1775 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 stycznia 2023 r.
Art.  17a.  [Uzupełniająca płatność podstawowa]

Uzupełniająca płatność podstawowa przysługuje rolnikowi do powierzchni:

1)
upraw niektórych rodzajów roślin,
2)
gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin

- do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.