Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.39.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1951 r.
Art.  4.

Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia jednostki gospodarcze, powołane do skupu zbóż.