Art. 11. - Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunki dopuszczalności przerywania ciąży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.17.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2021 r.
Art.  11. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.