Art. 1. - [Ochrona prawa do życia] - Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunki dopuszczalności przerywania ciąży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1575 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lipca 2022 r.
Art.  1.  [Ochrona prawa do życia]

Prawo do życia podlega ochronie, w tym również w fazie prenatalnej w granicach określonych w ustawie.