[Wejście w życie] - Art. 89. - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. - Dz.U.2022.503 t.j. - OpenLEX

Art. 89. - [Wejście w życie] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.503 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  89.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.