[Ograniczenie możliwości odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego] - Art. 56. - Planowanie i zagospodarowanie... - Dz.U.2022.503 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Ograniczenie możliwości odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.503 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  56.  [Ograniczenie możliwości odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego]

Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Przepis art. 1 ust. 2 nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.