[Ponowienie czynności w razie konieczności dokonania zmian w projekcie planu miejscowego] - Art. 19. - Planowanie i... - Dz.U.2022.503 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Ponowienie czynności w razie konieczności dokonania zmian w projekcie planu miejscowego] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.503 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  19.  [Ponowienie czynności w razie konieczności dokonania zmian w projekcie planu miejscowego]
1. 
Jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - czynności, o których mowa w art. 17, ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.
2. 
Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta zmianą.