Plan emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.138.1553

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2002 r.

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 67, poz. 678) zarządza się, co następuje:
Ustala się plan emisji znaczków pocztowych na 2002 r., stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

PLAN EMISJI ZNACZKÓW POCZTOWYCH NA 2002 R.

Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
1234
1Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy13)styczeń 2002
2Polacy na świecie2luty 2002
3XIX Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Salt Lake City' 2002

1luty 2002
4Kocham Cię1luty 2002
560. rocznica ewakuacji armii gen. Władysława Andersa z ZSSR1marzec 2002
6Wielkanoc2marzec 2002
7Ssaki i ich młode4marzec 2002
8Cztery pory roku w malarstwie - twórczość artystów niepełnosprawnych4kwiecień 2002
9Narodowy Spis Powszechny1kwiecień 2002
10Parki Narodowe83)kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad 2002
11Europa - "Cyrk"1maj 2002
12Gry i zabawy dziecięce3maj 2002
13X-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej1maj 2002
14160. rocznica urodzin Marii Konopnickiej1maj 2002
15140. rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie1maj 2002
16Radio Wolna Europa1maj 2002
17Światowy Dzień Telekomunikacji13)maj 2002
18100. rocznica urodzin Jana Kiepuryl3)maj 2002
19Klasyka polskiego filmu6czerwiec 2002
20Mistrzostwa Świata w piłce nożnej2czerwiec 2002
21Lato z radieml3)czerwiec 2002
2280-lecie Wojskowego Szkolnictwa Morskiego RP13)czerwiec 2002
22aXXXIV Międzynarodowe Igrzyska Szkolne Płock 200213)czerwiec 2002
23Światowa Wystawa Filatelistyczna1lipiec 2002
24200. rocznica urodzin Ignacego Domeyki1lipiec 2002
24aVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce2sierpień 2002
24bVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce12)sierpień 2002
24cVII wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce13)sierpień 2002
25Sanktuaria Maryjne3sierpień 2002
26100. rocznica urodzin Jerzego Drzewieckiego13)sierpień 2002
27Europejskie Spotkanie Młodych Filatelistów13)sierpień 2002
28XVIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Filatelistów w Ciechocinku12)wrzesień 2002
29Zabytkowe parowozy4wrzesień 2002
30Światowy Dzień Poczty1październik 2002
31(skreślona)
32Walka z rakiem1październik 2002
3350-lecie powstania pierwszej stacji i studia doświadczalnego telewizji w Warszawie13)październik 2002
33a50-lecie Telewizji Polskiej41)październik 2002
34Święci polscy i europejscy61)listopad 2002
35Boże Narodzenie2listopad 2002
36300 lat Uniwersytetu Wrocławskiego13)listopad 2002
3780. rocznica pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitejl3)listopad 2002
3860. rocznica powstania Rady Pomocy Żydom "Żegota"13)grudzień 2002
39Poczet królów i książąt polskich33)grudzień 2002
40Emisja obiegowa5w miarę potrzeb eksploatacyjnych
Objaśnienia;

1) Znaczek w formie arkusika.

2) Znaczek w bloku.

3) Znaczek nadrukowany na kartce pocztowej.

Razem 88 znaczków pocztowych, w tym 52 znaczki samodzielne, 2 znaczki w bloku, 10 znaczków w formie arkusika i 24 znaczki nadrukowane na kartce pocztowej.

1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.84.760) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 2002 r.