Art. 3. - Pierwszeństwo hipoteczne i konwersja zaległości od pożyczek instytucyj kredytu długoterminowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.94.810

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 1932 r.
Art.  3.

Prawo dokonywania konwersji w warunkach wskazanych w art. 2 będzie przysługiwało tylko tym instytucjom kredytu długoterminowego, którym udzieli odpowiedniego zezwolenia Minister Skarbu postanowieniem, ogłoszonem w Monitorze Polskim.