§ 5. - Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.23.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1985 r.
§  5.
Przez wystawy publiczne rozumie się również targi obejmujące przegląd wytwórczości, organizowane w celu zawierania umów na dostawy towarów lub wykonywanie usług.