§ 3. - Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.23.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1985 r.
§  3.
1.
Prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego lub wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na wystawie publicznej za granicą służy z zachowaniem przepisu art. 4 prawa wynalazczego tylko w przypadku, gdy pierwszeństwo takie przyznane zostało na podstawie danego ustawodawstwa zagranicznego.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do prawa uzyskania rejestracji w Urzędzie Patentowym znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia na wystawie publicznej za granicą towarów, na których umieszczony został znak towarowy z zachowaniem przepisu art. 4 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych.