§ 2. - Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.23.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1985 r.
§  2.
Prezes Urzędu Patentowego w drodze zarządzeń, wydawanych w uzgodnieniu z właściwym ministrem, przyznaje prawa pierwszeństwa, o których mowa w § 1, w związku z określoną wystawą publiczną w Polsce. W zarządzeniach tych wskazane będzie miejsce oraz czas trwania wystawy.