§ 3. - Pas graniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.43.360

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1939 r.
§  3.
(1)
Na wymienione w § 2 pkt 2 obszary pasa granicznego oraz na teren całego pasa granicznego w województwach: pomorskim, poznańskim, śląskim, stanisławowskim, tarnopolskim, wileńskim i wołyńskim wprowadza się przepis art. 6 ust. (3) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 11, poz. 83).
(2)
Na wymienione w § 2 pkt 2 obszary pasa granicznego jak również na teren całego pasa granicznego w wojewódzwie pomorskim wprowadza się przepis art. 8 ust. (1) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa w zastosowaniu jedynie do nowowznoszonych budowli murowanych.
(3)
Na wymienione w § 2 pkt 2 obszary pasa granicznego oraz na następujące powiaty: nadwórniański, kosowski, śniatyński i horodeński w województwie stanisławowskim oraz zaleszczycki, borszczowski, czortkowski i kopyczyniecki w województwie tarnopolskim, wprowadza się przepis art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa.