§ 2. - Pas graniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.43.360

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1939 r.
§  2.
Na następujące obszary pasa granicznego wprowadza się poniżej wyszczególnione przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 84), przewidziane dla strefy nadgranicznej:
1)
przepis § 25 ust.- (2) - na cały obszar pasa granicznego,
2)
przepisy §§ 3 do 6, 10 do 12, 17, 24, 25, 32 i 35 na:
a)
cały powiat nieświeski,
b)
powiat baranowicki z wyjątkiem gmin Mołczadź, Nowa Mysz i Dobromyśl,
c)
gminy Stołpce, Mir, Żuchowicze i Świerzeń w powiecie stołpeckim,
d)
gminy Dąbrowica, Lubkowicze, Niemowicze, Klesów i Kisorycze w powiecie sarneńskim,
e)
cały powiat kostopolski z wyjątkiem miast: Kostopol i Bereźne,
3)
przepisy §§ 7 - 9 i 13 - 17 na:
a)
gminy Ostrów, Krzywoszyn, Niedźwiedzica, Lachowicze, Darewo, Jastrzębl, Horodyszcze, Stołowicze i Wolna w powiecie baranowickim,
b)
gminy Klesów i Niemowicze w powiecie sarneńskim,
c)
gminę Bereźne w powiecie kostopolskim.