§ 1. - Pas graniczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.43.360

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1939 r.
§  1.
(
1)
Pas graniczny, określony w art. 10 ust. (1) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa, rozszerza się na następujące obszary:
1)
w województwie białostockim:
a)
gminę Trzcianne w powiecie białostockim,
b)
miasta Dąbrowa i Suchowola w powiecie sokólskim;
2)
w województwie kieleckim:

nie objętą pasem granicznym resztę powiatu będzińskiego i powiatu zawierciańskiego, oraz gminę Bolesław w powiecie olkuskim;

3)
w województwie krakowskim:

nie objętą pasem granicznym resztę powiatu limanowskiego i powiatu myślenickiego;

4)
w województwie lwowskim:

nie objętą pasem granicznym resztę powiatu drohobyckiego;

5)
w województwie nowogródzkim:
a)
nie objętą pasem granicznym resztę powiatu baranowickiego,
b)
gminy Lubcza, Niehniewicze, Szczorse, Korelicze, Rajca, Cyryn, Poczapowo w powiecie nowogródzkim,
c)
gminy Werenów, Żyrmuny, Sobotniki, Lipniszki, Iwie w powiecie lidzkim;
6)
w województwie pomorskim:
a)
nie objętą pasem granicznym resztę powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, starogardzkiego, tucholskiego, wąbrzeskiego,
b)
gminy Wtelno, Koronowo i Koronowo-miasto w powiecie bydgoskim;
7)
w województwie poznańskim:
a)
nie objętą pasem granicznym resztę powiatów: kościańskiego, obornickiego, szamotulskiego,
b)
miasta Gołańcz i Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
c)
gminy Czermin i Gołuchów oraz miasta Jarocin i Pleszew w powiecie jarocińskim;
8)
w województwie śląskim:

nie objętą pasem granicznym resztę powiatu pszczyńskiego;

9)
w województwie stanisławowskim:

nie objętą pasem granicznym resztę powiatu kołomyjskiego;

10)
w województwie tarnopolskim:
a)
nie objętą pasem granicznym resztę powiatów: czortkowskiego, tarnopolskiego, trembowelskiego,
b)
gminy Załoźce, Załoźce - miasto, Olejów, Bogdanówka, Jezierna w powiecie zborowskim;
11)
w województwie warszawskim:

gminy Żuromin, Bieżuń, Stawiszyn w powiecie sierpeckim oraz gminę Sypniewo w powiecie makowskim;

12)
w województwie wileńskim:

nie objętą pasem granicznym resztę powiatu postawskiego oraz cały powiat oszmiański;

13)
w województwie wołyńskim:
a)
gminy Nowy Czartorysk, Trościaniec, Kołki, Silno, Rożyszcze, Rożyszcze - miasto, Kiwerce, Poddębce, Ołyka, Ołyka - miasto, Połonka, Kniahininek w powiecie łuckim,
b)
gminy Warkowicze, Jarosławicze, Malin, Kniahinin, Młynów, Dubno, Dubno - miasto w powiecie dubieńskim.
(2)
Całkowity wykaz pasa granicznego zawiera załącznik do rozporządzenia niniejszego.