[Zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym] - Art. 17. - Partnerstwo publiczno-prywatne. - Dz.U.2022.407 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym] - Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.407 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.
Art.  17.  [Zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym]

Łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą w danym roku zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, określa ustawa budżetowa.