[Czynności wymagające zgody wszystkich wspólników lub akcjonariuszy spółki] - Art. 15. - Partnerstwo publiczno-prywatne. - Dz.U.2022.407 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Czynności wymagające zgody wszystkich wspólników lub akcjonariuszy spółki] - Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.407 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.
Art.  15.  [Czynności wymagające zgody wszystkich wspólników lub akcjonariuszy spółki]

Zgody wszystkich wspólników albo akcjonariuszy spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 oraz 1a, wymaga:

1)
zbycie lub obciążenie:
a)
nieruchomości,
b)
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
2)
zawiązanie innej spółki;
3)
objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki.