Art. 21. - Partnerstwo publiczno-prywatne. - Dz.U.2005.169.1420 - OpenLEX

Art. 21. - Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.169.1420

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2008 r.
Art.  21.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest nieważna w przypadku:

1)
nieprzeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 11 ust. 1;
2)
nieogłoszenia informacji, o której mowa w art. 13.