Art. 42. - [Niezgodność celów lub działalności z Konstytucją] - Partie polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1215 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2023 r.
Art.  42.  [Niezgodność celów lub działalności z Konstytucją]

W sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych właściwy jest Trybunał Konstytucyjny.