Art. 37. - [Fundusz Wyborczy w przypadku połączenia, podziału i likwidacji partii] - Partie polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1215 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2023 r.
Art.  37.  [Fundusz Wyborczy w przypadku połączenia, podziału i likwidacji partii]

Środki finansowe Funduszu Wyborczego partii politycznej:

1)
w przypadku połączenia się z inną partią lub innymi partiami przekazywane są na rzecz Funduszu Wyborczego nowej partii;
2)
w razie podziału partii przekazywane są na rzecz Funduszu Wyborczego nowo powstałych partii w częściach równych, chyba że partia rozwiązując się ustanowi inne proporcje podziału;
3)
w razie likwidacji partii przekazywane są na rzecz instytucji charytatywnej.