Art. 35. - [Fundusz Wyborczy] - Partie polityczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.372 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 30 marca 2023 r.
Art.  35.  [Fundusz Wyborczy]
1. 
Partia polityczna tworzy stały Fundusz Wyborczy w celu finansowania udziału partii politycznej w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach organów samorządu terytorialnego.
2. 
Wydatki partii politycznej na cel, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane tylko za pośrednictwem Funduszu Wyborczego od dnia rozpoczęcia kampanii wyborczej. W tym celu środki pieniężne przekazywane są na odrębny rachunek bankowy odpowiedniego komitetu wyborczego.
3. 
O utworzeniu Funduszu Wyborczego, a także o jego likwidacji partia polityczna zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą.
4. 
Nazwa funduszu brzmi: "Fundusz Wyborczy ............ (nazwa partii)".