Art. 11. - Państwowy podatek przemysłowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.46.339 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 1936 r.
Art.  11.

Za oddzielny zakład handlowy uważa się osobne, stałe lub ruchome, zamknięte lub otwarte, pomieszczenie albo część takiego pomieszczenia, względnie kilka pomieszczeń, posiadających bezpośrednie ze sobą połączenie,-w których prowadzi się handel towarowy, lub w których dokonywa się innych operacyj handlowych, stanowiących według taryfy, załączonej do art. 23, odrębne przedsiębiorstwo.