Art. 8. - Państwowy podatek od energji elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.76.720 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1934 r.
Art.  8. 2

Do państwowego podatku od energji elektrycznej nie pobiera się 10% dodatku, opłacanego w myśl ustawy z dnia 12 lutego 1931 r. o poborze 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 82).

2 Z dniem 1 października 1934 r. art. 7 traci moc w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 15 marca 1934 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U.34.39.346), zgodnie z art. 212 § 2 lit. g) powołanej ustawy.