Art. 7. - Państwowy podatek dochodowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.2.6 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  7.

Nie uważa się za dochód, podlegający opodatkowaniu:

1)
nadzwyczajnych przychodów w postaci spadków, legatów, darowizn, posagów, kapitałów, wypłaconych za ubezpieczenie życia, o ile te przychody nie stanowią periodycznych wpływów;
2)
wpływów wskutek częściowego lub całkowitego spieniężenia majątków;
3)
zysków, wynikających ze sprzedaży przedmiotów majątkowych, o ile sprzedaż nie nastąpiła w wykonywaniu przedsiębiorstwa zarobkowego lub interesu spekulacyjnego;
4)
wygranych loteryjnych i losowych;
5)
wpłat z tytułu umarzania wierzytelności i
6)
wogóle takich przychodów, które stanowią zwiększenie lub zwrot majątku, lecz nie stanowią dochodu.