Art. 28. - Państwowy podatek dochodowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.2.6 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  28.

Za członków rodziny w myśl artykułów 26 i 27 uważa się: małżonków, dzieci ślubne, nieślubne i przysposobione, krewnych męża i żony w linji wstępnej i zstępnej, rodzeństwo męża i żony, oraz dzieci rodzeństwa tychże.