Art. 2. - Państwowy Fundusz Drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.45.352 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1935 r.
Art.  2.

Na pokrycie wydatków Państwowego Funduszu Drogowego służą następujące wpływy:

1)
z opłat od pojazdów mechanicznych oraz niektórych pojazdów konnych (art. 6, 7, 8 i 9);
2)
z opodatkowania materjałów pędnych (art. 14 i 15);
3)
z opłat od reklam, umieszczonych wzdłuż dróg publicznych, poza granicami miast (art. 16);
4)
z opłat, pobieranych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie:
a)
ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1921 r. Nr. 6, poz. 32);
b)
ustawy, z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr. 89, poz. 656);
c)
ustawy z dnia 14 marca 1932 r. o zarobkowym przewozie osób i towarów pojazdami mechanicznemi (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 336);
5)
z dotacji Skarbu Państwa w wysokości, określonej w budżecie państwowym na każdy okres budżetowy;
6)
z grzywien za przekroczenia przepisów ustaw, wymienionych w p. 4 lit. b) i c) oraz ustawy niniejszej;
7)
z państwowych wytwórni materjałów drogowych;
8)
ze sprzedaży państwowych materjałów drogowych, niepotrzebnych dla celów drogowych.