[Pracodawca dyspozytorów medycznych i psychologów] - Art. 26b. - Państwowe Ratownictwo Medyczne. - Dz.U.2022.1720 t.j. - OpenLEX

Art. 26b. - [Pracodawca dyspozytorów medycznych i psychologów] - Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1720 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  26b.  [Pracodawca dyspozytorów medycznych i psychologów]
1. 
Pracodawcą dyspozytorów medycznych i psychologów, o których mowa odpowiednio w art. 26 i art. 26a ust. 1, jest urząd wojewódzki.
2. 
Wojewoda wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do dyspozytorów medycznych, o których mowa w art. 26.
3. 
Z dyspozytorami medycznymi, o których mowa w art. 26, jest zawierana umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Do zatrudnienia dyspozytorów medycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).