§ 3. - Państwowe jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenie państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.128.1410

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2001 r.
§  3.
Obowiązek zapłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 40 ust. 3 ustawy, ciąży na Skarbie Państwa. Odszkodowanie jest wypłacane przez wojewodę.