Art. 28a. - [Pełnienie służby w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej] - Państwowa Straż Pożarna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1969 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2023 r.
Art.  28a.  [Pełnienie służby w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej]
1. 
Strażak pełni służbę w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).