Art. 116. - [Kontratyp rozkazu; odpowiedzialność za niewykonanie rozkazu] - Państwowa Straż Pożarna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1969 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2023 r.
Art.  116.  [Kontratyp rozkazu; odpowiedzialność za niewykonanie rozkazu]
1. 
Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344 Kodeksu karnego mają odpowiednie zastosowanie do strażaków.
2. 
Za czyn stanowiący wykroczenie, popełniony w wyniku wykonania polecenia służbowego, strażak ponosi odpowiedzialność tylko dyscyplinarną, chyba że wykonując polecenie służbowe umyślnie popełnia wykroczenie.