Art. 9. - Państwowa służba geologiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.17.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1947 r.
Art.  9.

Przewodniczący Państwowej Rady Geologicznej składa sprawozdanie Ministrowi Przemysłu.