Art. 6. - Państwowa służba geologiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.17.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1947 r.
Art.  6.

W posiedzeniach Państwowej Rady Geologicznej mogą brać udział delegaci zainteresowanych ministrów oraz delegat Prezesa Centralnego Urzędu Planowania.