Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.25.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1988 r.
Art.  8.
1. Przepisy techniczne o wykonywaniu robót kartograficznych oraz geodezyjnych o znaczeniu ogólnopaństwowym, a także przepisy techniczne o zasadach wykonywania innych robót geodezyjnych wydaje Prezes Centralnego Urzędu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
2. Przepisy techniczne w zakresie robót geodezyjnych wykonywanych dla potrzeb resortu wydaje właściwy minister w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu.