Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.25.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1988 r.
Art.  4.

Centralny Urząd powołany jest do:

1) wykonywania robót kartograficznych oraz geodezyjnych o znaczeniu ogólnopaństwowym, a w miarę potrzeby - innych robót geodezyjnych,
2) koordynowania i kontrolowania fachowej działalności państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.