Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.25.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1988 r.
Art.  3.
1. Centralny Urząd Geodezji i Kartografii, zwany dalej "Centralnym Urzędem", podlega Prezesowi Rady Ministrów.
2. Na czele Centralnego Urzędu stoi Prezes. Prezesa i wiceprezesa Centralnego Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.