Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.25.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1988 r.
Art.  19.

Przepisy dekretu dotyczące ministrów stosuje się odpowiednio do kierowników urzędów centralnych.