Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.25.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1988 r.
Art.  16.

Kto usuwa lub uszkadza znak geodezyjny - podlega karze aresztu do 6 miesięcy lub grzywny.