[Koszty delegacji pracowniczej] - Art. 51. - Państwowa Inspekcja Pracy. - Dz.U.2022.1614 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Koszty delegacji pracowniczej] - Państwowa Inspekcja Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1614 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  51.  [Koszty delegacji pracowniczej]
1. 
Pracownikowi nadzorującemu lub wykonującemu czynności kontrolne, delegowanemu służbowo do zajęć poza stałym miejscem pracy, przysługują: zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
2. 
(uchylony).