Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.43.263

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 19 marca 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w przedmiocie oznaczenia terminów do sprzedaży z licytacji w b. zaborze rosyjskim majątków nieruchomych.

Na mocy art. 1142 ust. post. cyw., obowiązującej w b. zaborze rosyjskim na lata 1921, 1922 i 1923 wyznacza się te same terminy do sprzedaży z licytacji majątków nieruchomych, które obowiązywały w poprzedniem trzechleciu, a mianowicie:
I. Dla nieruchomości miejskich:
1)od2do18 stycznia,
2)"2"17 kwietnia,
3)"2"17 lipca,
4)"2"18 października włącznie.
II. Dla nieruchomości ziemskich:
1)od2do17 kwietnia,
2)"2"17 lipca,
3)"2"17 października,
4)"18 listopada do 3 grudnia włącznie.