Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.46.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1921 r.

USTAWA
z dnia 18 maja 1921 r.
w przedmiocie oznaczenia okresu organizacji sądownictwa.

Art.  1.

Okres zmian w organizacji sądów, w ciągu którego wolno sędziów przenosić na inne miejsca lub stanowiska służbowe na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tudzież w stan spoczynku, bez wzglądu na ustanowione w ustawach, ograniczenia, upływa z końcem roku 1921.

Rada Ministrów będzie władna przedłużyć ten okres najdalej do końca 1922 r.

Art.  2.

Minister Sprawiedliwości może sędziemu, za jego zgodą, poruczyć czasowe pełnienie urzędu prokuratora.

Art.  3.

Wykonanie tej ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości, a w b. dzielnicy pruskiej - Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.