§ 3. - Oznaczanie miary nici w obrocie handlowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.73.551

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1929 r.
§  3.
Odchylenia od podanych na etykietach oznaczeń miary długości lub masy (wagi) netto, spowodowane właściwościami produkcji nici, nie mogą przekraczać 3%.

Równocześnie zabrania się umieszczania na etykietach w jakimkolwiek języku określeń, wskazujących, że długość lub masa jest podana tylko w przybliżeniu, jak np.: "około", "circa" lub tym podobnych