§ 1. - Oznaczanie miary nici w obrocie handlowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.73.551

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1929 r.
§  1.
Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zezwala się wyłącznie na handel nićmi, które są zaopatrzone w oznaczenia miary długości lub masy (wagi) netto, odpowiadające wymaganiom dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 72, poz. 661).