Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.63.413

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 16 lipca 1920 r.
w przedmiocie otworzenia dla skarbu kredytu w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.

Art.  1.

Zatwierdza się pożyczkę Skarbu, zaciągniętą w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej do dn. 1 kwietnia 1920 r. na pokrycie niedoboru budżetowego, w wysokości 14.775.000.000 mk.

Art.  2.

Upoważnia się Ministra Skarbu do zaciągnięcia na pokrycie niedoboru budżetowego dalszej pożyczki w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej w kwocie 7.000.000.000 mk.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia; wykonanie jej poleca się Ministrowi Skarbu.