Art. 7. - [Ustawa a przepisy szczególne oraz przepisy o ochronie danych osobowych] - Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1524 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.
Art.  7.  [Ustawa a przepisy szczególne oraz przepisy o ochronie danych osobowych]
1. 
Przepisy ustawy nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej ani wolności jej rozpowszechniania, ani przepisów innych ustaw określających zasady, warunki i tryb dostępu lub ponownego wykorzystywania informacji będących informacjami sektora publicznego.
2. 
Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych.