Art. 5. - [Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego] - Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1524 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.
Art.  5.  [Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego]

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

1)
udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego;
2)
przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.