Art. 25. - [Udostępnianie w celu ponownego wykorzystywania danych o wysokiej wartości] - Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1524 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.
Art.  25.  [Udostępnianie w celu ponownego wykorzystywania danych o wysokiej wartości]
1. 
Dane o wysokiej wartości udostępnia się w celu ponownego wykorzystywania:
1)
bezpłatnie;
2)
w formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
3)
za pośrednictwem API;
4)
jeżeli to możliwe - do zbiorczego pobrania.
2. 
Podmioty, o których mowa w art. 3 pkt 5, oraz muzea państwowe, muzea samorządowe, biblioteki publiczne, biblioteki naukowe, biblioteki pedagogiczne oraz archiwa, w przypadku udostępniania danych o wysokiej wartości w celu ponownego wykorzystywania, mogą nałożyć opłaty za ponowne wykorzystywanie zgodnie z przepisami rozdziału 4.